12.5.10

LA GENERALITAT VALENCIANA VOL TANCAR CATALUNYA RÀDIO AL PAÍS VALENCIÀ

La Generalitat valenciana ha requerit a Acció Cultural del País Valencià perquè deixe d’emetre Catalunya Ràdio des dels seus repetidors en el termini de 10 dies. Una vegada esgotat aquest termini, el proper 18 de maig, la Generalitat amenaça a ACPV que, cas de no haver-se executat aquest tancament, es procedirà a l’obertura d’expedients sancionadors, els quals previsiblement comportarien multes d’entre100.000 i 200.000 euros cadascun (per cada repetidor) i el tancament forçós.

Catalunya Ràdio no havia estat fins ara objecte de cap intent de tancament d’ençà que funciona al País Valencià, on té una audiència consolidada que s’amplia notablement en determinants moments, com ara alguns esdeveniments esportius, programes concrets o informatius.


Acció Cultural constata que el Govern valencià no té cap més voluntat que el tancament total de la xarxa de repetidors d’ACPV que fan arribar el senyal de TV3 i Catalunya Ràdio al País Valencià, i que en cap moment no ha realitzat cap fet concret per arribar a una solució consensuada: no només no ha signat cap acord de reciprocitat amb el Govern de Catalunya, malgrat les repetides ofertes d’aquest, sinó que tampoc no ha aturat cap dels processos de tancament dels diferents repetidors ni ha arxivat les multes imposades a la nostra entitat.


És evident que Catalunya Ràdio, a l’igual que TV3, no són comparables a la multitud de televisions i ràdios privades il·legals sorgides els darrers anys per interessos econòmics i amb continguts amb un dubtós interès públic en molts casos: són una ràdio i una televisió públiques, que a més signifiquen una part fonamental de l’escassíssima oferta de ràdio i televisió en la llengua pròpia del país, i un alternativa informativa que es destaca per la pluralitat i qualitat. Per tant, la Generalitat valenciana hauria de tenir en compte que amb l’intent de tancar-les el que de fet faria seria reduir encara més l’oferta televisiva i de ràdio en català, i retallar notablement la pluralitat informativa. Si la Generalitat valenciana realment busca el compliment de la llei, aquesta és perfectament compatible amb el manteniment de Catalunya Ràdio i TV3 al País Valencià: simplement, només ha de signar un acord de reciprocitat amb el Govern de Catalunya, i dotar així de legalitat aquestes emissions. A més, tenint com té a la seua disposició un segon multiplex encara no ocupat, no hi ha impediments de tipus tècnic perquè TV3 es puga veure al País Valencià, si el Govern valencià vol.


Mentre Acció Cultural estudia quina resposta donar a l’amenaça de càstig econòmic a l’entitat i a l’intent de censura, anima els ciutadans a recollir els pocs milers de signatures que falten per fer possible la tramitació del projecte de llei “Televisió sense Fronteres”, perquè és clar que aquesta és l’única possible solució a la censura.

AL CASAL JAUME I DE LA VALL D'ALBAIDA POTS SIGNAR PER TV3, PER CATALUNYA RÀDIO,
PER FER FORA LA CENSURA!