23.2.11

La CMT diu que les sancions a ACPV per TV3 són inconstitucionals

Una resolució de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, a què ha tingut accés Nació Digital, remarca que la potestat sancionadora en l'àmbit de les telecomunicacions és exclusiva de l'Estat

En una resolució aprovada el passat 17 de febrer, com a resposta a una consulta efectuada per l'empresa Radiodifusión Digital S.L en relació a la possible afectació de les competències pròpies de la CMT com a conseqüència de l'aprovació de la normativa sancionadora del País Valencià, el Consell del Mercat de les Telecomunicacions ha resolt que “les telecomunicacions són una matèria la regulació de la qual correspon, en virtut d'allò establert en l'article 149.1.21 de la Constitució, en exclusiva a l'Estat, i el seu règim d'aplicació correspon a les Autoritats Nacionals de Reglamentació”.

En concret, la consulta de l'empresa era la següent: “quedaria envaït l'àmbit de competències de la CMT si les comunitats autònomes definissin infraccions i sancions per als operadors de xarxes de telecomunicacions, en concret, de torres i casetes suport del sistema radiant o equipament tècnic gestionat per un altre operador, per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques als prestadors de serveis de comunicació audiovisual televisiva sense títol habilitant?”.

La resolució de la CMT també desmunta un dels altres arguments de la Generalitat valenciana per sancionar ACPV, i és que la CMT deixa clar que la gestió que fa una entitat d'aquestes característiques només cal que sigui notificada a la mateixa Comissió, i no pas a una comunitat autònoma: “el marc normatiu actual no preveu com a infracció administrativa la falta de comprovació que el prestador de servei de comunicació audiovisual estigui convenientment habilitat per a la prestació d'aquest servei”. En aquest sentit, la resolució fa èmfasi en el fet que la vigilància i control del compliment de la normativa de telecomunicacions correspon només a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions i a la Secretaria d'Estat de les Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació.

El Consell de la CMT conclou que l'aplicació de sancions per part d'una comunitat autònoma és il·legal: “la inclusió d'un tipus infractor s'haurà de realitzar a través d'una norma amb rang de Llei dictada en base a la competència exclusiva de l'Estat en matèria de telecomunicacions recollida a la Constitució espanyola”.

Així doncs, la CMT referma un argument jurídic que des del primer moment ha al·legat ACPV en els successius recursos que ha presentat a les sancions de la Generalitat.