26.5.11

EL SENAT DEBAT EL PROJECTE DE LLEI “TELEVISIÓ SENSE FRONTERES”

Senadors i mitjans de comunicació reben amb interès la proposta
Eliseu Climent i Mercè Teodoro, president i advocada d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV), han comparegut aquest matí davant la Comissió de Cultura del Senat, a iniciativa del grup de senadors de l’Entesa, per a presentar el projecte de llei impulsat per la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “Televisió sense Fronteres”, que va recollir 651.650 signatures, i demanar el seu tràmit parlamentari.

La compareixença s’ha iniciat amb la intervenció del president d’ACPV, qui ha recordat la realitat plurilingüística de l’Estat espanyol i el pes demogràfic de la llengua catalana i la seua vitalitat social, i ha denunciat la marginació que pateix en l’àmbit de la comunicació, amb una presència que no es correspon amb aquell pes i vitalitat social. A continuació, ha resumit la història de TV3 al País Valencià i la situació actual, la qual explica la necessitat d’una solució estable per a garantir la continuïtat d’aquestes emissions així com un marc jurídic per a l’intercanvi de televisions i ràdios en català, com a una forma d’aplicar la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (i així complir amb el compromís contret per l’Estat espanyol com a signatari de la Carta) i també com a via de diàleg territorial, només possible des del respecte a la diversitat.

Posteriorment, l’advocada d’ACPV ha desenvolupat els aspectes jurídics del projecte de llei i, a més, ha destacat la viabilitat tècnica de la proposta així com el baix cost de la seua implementació (tots dos aspectes avalats per un informe de la Direcció General de Xarxes i Infraestructures de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya)

En acabar les intervencions, s’ha produït un llarg debat amb els senadors, que han mostrat el seu interès en la proposta i han fet diverses preguntes sobre detalls polítics, jurídics i tècnics. Després del diàleg amb els senadors, els representants d’ACPV han atés als nombrosos mitjans de premsa que havien volgut assistir a la compareixença.

ACPV valora molt positivament aquesta compareixença. Primer, perquè significa l’inici de les gestions públiques per a garantir el tràmit parlamentari del projecte de llei “Televisió sense Fronteres”, després de l’èxit obtingut durant el procés de recollida de signatures i de la bona predisposició mostrada pels representants dels grups parlamentaris durant les diferents gestions privades realitzades fins ara. Segon, pel fet que una associació cultural com la nostra haja pogut arribar a constituir-se com a interlocutora en el Congrés en allò referent a la llengua catalana al País Valencià, cosa que és un reconeixement implícit del treball realitzat i dels fruits d’aquest. I tercer, per l’interès mostrat tant pels senadors com pels mitjans de comunicació, el qual confirma que la proposta de solució que ACPV ha posat sobre la taula va per bon camí.

----------