20.10.11

I JORNADA DE LA SECCCIÓ D'ENSENYAMENT D'ACPV

SECCIÓ D’ENSENYAMENT D’ACPV:
I JORNADA: «Manifest i intencions»

Dia: Dissabte 29 d’octubre del 2011
Lloc: Octubre Centre de Cultura Contemporània (València)
Organitza: Secció d’Ensenyament d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV)

Al Professorat d’Ensenyament Secundari

De sempre, Acció Cultural del País Valencià ha dedicat part dels seus esforços a «Promoure l’estudi i el foment de la llengua pròpia del País Valencià, la llengua catalana», com diuen els seus estatuts. Des de la creació dels Cursos Carles Salvador, la reclamació del requisit lingüístic en la funció pública, la unitat de la llengua fins les Rutes literàries que oferim actualment, han estat moltes les iniciatives en favor de la salut del valencià, el nostre català. De manera específi ca en l’àmbit de l’ensenyament. El moment actual no és tampoc fàcil per al català. Som en el temps del plurilingüisme. Un “decret” a l’efecte, pretén regular aquest ensenyament en condicions no bones per a la nostra llengua. La Secció d’Ensenyament d’Acció Cultural del País Valencià vol col·laborar amb el professorat: el nostre model d’ensenyament és un altre. Massa sabem que «la política que no fem nosaltres...» serà feta en la nostra contra. És per això, entre altres raons, que us convoquem a la refl exió promoguda per la nostra Secció d’Ensenyament.

Ací en teniu el PROGRAMA:

INICI: 10.30

1. Salutació: Toni Gisbert, coordinador d’ACPV [3 minuts]

2. Explicació: Tomàs Llopis, professor i membre de la Junta Directiva d’ACPV [10’]

3. Taula redona: El futur de l’ensenyament, cap a un aprenentatge col·laboratiu. [1h i 15’]

Introducció (Carles Monclús, professor, 10’)
• Canvi del paper del professorat de transmissor a guia
• Ensenyar a seleccionar, a cercar, a qüestionar, a integrar els coneixements
• Canvis en les dinàmiques d’aprenentatge. Importància del treball en equip, de la col·laboració.
• Internet i les TIC com a eines imprescindibles
• Importància del català a la xarxa.

Experiències:
• L’ús dels blogs a l’aula. Anna Gascón, professora (IES Federica Montseny. Burjassot) [15’]
• Les wikis com a eportfolis de l’alumnat. Toni de la Torre, professor (IES. Joanot Martorell.
València) [15’]
• Moodle com a espai virtual col·laboratiu. Carles Monclús (IES Jordi de Sant Jordi. València)
[15’]

4. Pausa: café [20 minuts]

5. Conferència i diàleg [40’]: «Seducció lingüística». Ferran Suay, professor, sociolingüista i escriptor.

6. Cloenda

7. DINAR [15€]: Cal confi rmar la reserva del dinar abans del dimecres 26 d’octubre. Per e-mail
(teatre@acpv.cat) o per telèfon (a Pepa Alòs: 96 315 77 99, ext. 222).
València. Octubre CCC. Octubre 2011