27.7.12

L'ASSEMBLEA D'ACPV APROVA LA PROPOSTA DE JUNTA DIRECTIVA PRESIDIDA PER MIRA

El canvi continua el procés de renovació de l’entitat iniciat fa dos anys
L’assemblea anual de socis i sòcies d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV) va aprovar ahir la proposta de nova Junta Directiva presidida per Joan Francesc Mira, en la qual Eliseu Climent és nomenat president fundador. Aquest canvi continua el procés de renovació de la Junta Directiva iniciada ja en l’assemblea de l’any passat, que va canviar el 50% dels membres de la Junta.
Aquest procés de renovació respon a la decisió d’enfortir les estructures internes d’ACPV i a la creació d’equips que permeten la implicació de més persones en el treball i alhora en la projecció pública i la representació de l’entitat. En aquest sentit, l’any passat es va incorporar a la Junta un representat de la Secció d’Ensenyament d’ACPV (Tomàs Llopis), un representant de la Secció de Política Lingüística (Ferran Suay) i un altre de la Secció d’Economia i Empresa (Pau Caparrós), encarregats tots tres de coordinar els grups de treball respectius i de representar ACPV en aquests àmbits. Ara, aquesta línia es reforça amb la incorporació d’un representant de la Secció de Joves (Andreu Yudici), triat pels mateixos Joves d’ACPV.
Aquesta estructuració interna en seccions amb representants en la Junta amb àrees concretes de responsabilitat, es complementa amb l’elecció de Joan Francesc Mira com a nou president, la creació de la figura de president fundador –que passa a ser ocupada per l’anterior president, Eliseu Climent- i el nomenament de Vicent Martínez Sancho com a vicepresident. L’objectiu d’aquests canvis és ampliar la projecció pública de l’entitat, permetre que el nou president fundador puga també disposar de més temps per al seu treball en d’altres institucions relacionades amb la nostra entitat (que també requereixen en aquest moment un esforç suplementari), i alhora garantir una presidència d’Acció Cultural amb més capacitat de representació i interlocució.
La Junta es completa amb Carles Solà, representant d’ACPV en Barcelona davant les institucions i entitats catalanes amb les que mantenim una relació especial, i de Toni Gisbert com a secretari i, per tant, responsable de l’execució dels acords de la Junta i de la coordinació de les seues Seccions i àrees de responsabilitat.
A més, l’assemblea ha fixat com a objectius estratègics per al curs vinent el creixement en implantació territorial i socis, la continuïtat del pla d’estabilitat econòmica de l’entitat amb una particular atenció a l’augment progressiu de les partides d’ingressos propis per diverses vies, i la consolidació de la renovació interna amb el treball de les Seccions i l’estructuració territorial dels nuclis locals d’ACPV.

NOVA JUNTA DIRECTIVA D’ACPV 
 CÀRRECS  NOM
PRESIDENT Joan F. Mira Castera
PRESIDENT  FUNDADOR Eliseu Climent Corberà
VICEPRESIDENT Vicent Martínez Sancho
SECRETARI  Antoni Gisbert Sempere
VICESECRETARI Tomàs Llopis Guardiola
TRESORER  Pau Caparrós Gironés
VOCAL 1 Ferran Suay i Lerma
VOCAL 2 Carles Solà i Ferrando
VOCAL 3 Andreu Yudici Palop