16.1.13

EL TSJ DÓNA LA RAÓ A ACPV

Els tribunals deslegitimen la persecució política
i econòmica del president Camps contra ACPV

El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià ha fet pública la seua sentència 1468/2012, referida al recurs 229/2008 interposat per Acció Cultural del País Valencià (ACPV) contra la decisió del Govern valencià de 3 de juliol de 2008 d’imposar una sanció de 300.000 € contra la nostra entitat alhora que se’ns ordenava el cessament de les emissions de TV3 al País Valencià, en relació al repetidor de Serra Perenxisa, que dóna cobertura a València ciutat i la seua àrea metropolitana.

En la seua sentència, el TSJ es remet, pel que fa a l’argumentació jurídica i a la decisió final, a las sentència que recentment ha dictat el Tribunal Suprem respecte un fet idèntic relatiu a les emissions de TV3 realitzades per Acció Cultural des dels repetidors de Bartolo, Carrasqueta i Montdúver. 

El TSJ fa seues les raons exposades en la Sentència del Tribunal Suprem i diu explícitament: “Nos encontramos ante un supuesto idéntico entre las mismas partes y con el mismo objeto que el resuelto por la Sala Tercera Sección Tercera del Tribunal Supremo de 5.12.2012 (rec. 1577/2009), precisamente revocando sentencia de esta Sala, por tanto, ante el mismo planteamiento y los mismos motivos procede únicamente reproducir la sentencia del Alto Tribunal”.

I, després de reproduir l’esmentada sentència del Tribunal Suprem, el TSJ acorda “Estimar el recurso planteado por ACCIÓN CULTURAL DEL PAÍS VALENCIANO” i, conseqüentment, decideix que “SE ANULAN LAS RESOLUCIONES RECURRIDAS” (les majúscules són de l’original).

D’aquesta manera, el TSJ dóna la raó també a la nostra entitat, després d’haver-ho fet el Tribunal Suprem, i deslegitima la persecució política i econòmica que va impulsar el president Camps contra Acció Cultural, en un intent fracassat de censurar la llibertat d’expressió i la pluralitat informativa, reduir encara més l’accés de la nostra llengua als mitjans de comunicació i acabar amb una associació cultural sense ànim de lucre que significava un greu impediment per a la seua política antivalenciana. 

És inevitable preguntar-se si el president Camps i el seu equip polític i jurídic no eren plenament conscients que la seua actuació contra Acció Cultural no complia amb la legalitat i que, per tant, més tard o d’hora la justícia els deslegitimaria, però que mentrestant potser haurien acabat amb Acció Cultural, a qui havien assenyalat com a principal obstacle de la seua política.

Des d’un punt de vista pràctic, aquesta sentència anul·la la segona multa de 300.000 €. Ara, la nostra entitat treballarà per reclamar al Govern valencià que ens retorne els diners que hem hagut de pagar, una xifra que, donada la seua quantia i el fet que s’haja hagut de satisfer precisament durant els anys de crisi, ha provocat un greu sotrac a la nostra economia, els efectes del qual patirem mentre no ens siguen retornats aquests diners.

D'altra banda, Acció Cultural està finalitzant el procés de consulta als seus socis respecte a la possible reobertura de les emissions de TV3 al País Valencià, de manera que en uns dies farem públic el resultat de la consulta i executarem la decisió que hagen pres els nostres socis.