18.1.13

QUIN PLC VOLEM PER AL NOSTRE CENTRE?


Vos adjuntem la carta de convocatòria signada per  Josep M. Andrés, president de COVALBA.

Benvolguts amics i amigues,
Al febrer, els centres d’ensenyament han d’enllestir els projectes lingüístics de centre (PLC), tal com estableix el Decret 127/2012 que regula el plurilingüisme en l’ensenyament no universitari, amb l’objectiu últim d’aconseguir que l’alumnat tinga una competència lingüística igual en valencià i castellà i un domini funcional de l’anglès en acabar l’escolarització obligatòria.
Com sabeu, el PLC és un document fonamental per als centres educatius. D’una banda, defineix els objectius i els criteris per a la planificació de qüestions cabdals com l’organització o la programació, i de l’altra, estableix un pla per objectius que recull aspectes com la incorporació a l’escola de les llengües d’origen o la superació del monolingüisme amb la incorporació de més llengües curriculars.
Escola Valenciana conscients de la  importància del moment i per tal d’aconseguir els millors objectius, vol oferir-vos  assessorament  per a la confecció del PLC.

Vos esperem al proper dimarts dia 22 de febrer a les 18’15h, al CEIP Martínez Valls d’Ontinyent.
Intervendrà: Jaume Fullana, membre de la Comissió d’Educació d’Escola Valenciana, coautor de la Guia per fer el PLC.
Atentament,
Josep M Andrés
President de COVALBA.