3.5.13

ACCIÓ CULTURAL ES FELICITA PERQUÈ LA MOBILITZACIÓ HAJA ACONSEGUIT QUE LES EMISSIONS DE TV3 ES LEGALITZEN AL PAÍS VALENCIÀ

La nostra entitat ja va informar de l’existència de les negociacions entre el Govern de Catalunya i el País Valencià en gener

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) rep positivament la confirmació que els Governs de Catalunya i el País Valencià han arribat a un acord de reciprocitat de les emissions de TV3 i Canal 9. La nostra entitat va crear la xarxa de repetidors que ha permés la recepció de TV3 al País Valencià durant gairebé 30 anys, i va promoure que també Canal 9 es pugués veure a Catalunya. En aquest sentit, aquest acord va en la línia del que sempre ha defensat ACPV.

La nostra entitat era coneixedora de l’existència d’aquest procés de negociació entre els dos Governs, tal com vam fer públic en gener, quan vam oferir com a mostra de bona voluntat un termini de temps abans de reobrir les emissions, precisament a petició de les parts. Ens congratulem doncs que el nostre gest haja ajudat a fer arribar a bon port aquest diàleg.
Tot això ha estat possible gràcies a les desenes de milers de ciutadans que ens han donat suport en la nostra reivindicació, participant en les multitudinàries mobilitzacions que hem convocat o ajudant a recollir les 651.000 signatures que van fer possible la presentació al Parlament espanyol de la ILP “Televisió sense Fronteres”.

Hem de recordar també el suport de tantíssimes institucions valencianes, així com la confirmació per part del Tribunal Suprem espanyol i del Tribunal Superior de Justícia valencià que la nostra postura era jurídicament correcta, tant en el sentit que el Govern del president Camps infringia la legalitat al multar-nos, com en la reflexió feta pel Tribunal Suprem en el sentit que calia donar una cobertura legal a les emissions de TV3 al País Valencià.

D’aquesta manera, el progressiu suport social, institucional i jurídic a les nostres posicions han permés avançar en la resolució d’un conflicte que mai no hauria d’haver-se produït.

Finalment, Acció Cultural entén que aquest acord ha de concretar-se i fer-se efectiu el més aviat possible, ja que no existeix cap impediment tècnic per a la seua posada en pràctica: la Generalitat valenciana té espai suficient en els dos múltiplexs de que disposa per a fer realitat la reciprocitat d’emissions, i en qualsevol cas Acció Cultural sempre ha oferit la seua xarxa de repetidors com a instrument al servei d’aquest objectiu.