15.5.13

COMUNICAT DE LA FEDERACIÓ LLULL SOBRE L'ATAC AL CATALÀ DEL GOVERN ARAGONÉS

 
La llei de llengües aprovada a les Corts de l'Aragó, amb els vots del PP i el PAR, constitueix una mostra perfecta del menyspreu i la falta de respecte de les institucions espanyoles envers el català en particular, i totes les llengües cooficials a l’estat espanyol, en general.
Inventar una denominació arbitrària i acientífica (LAPAO: Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental) per a una llengua plenament reconeguda per la romanística internacional, i que té càtedres dedicades al seu estudi en múltiples universitat de tot el món, sembla un insult barroer a la intel·ligència, que contribueix a ridiculitzar internacionalment les institucions espanyoles. 

Pensem, però, que més enllà d’això i de les burles que comprensiblement pot suscitar, es tracta d’una estratègia dissenyada específicament per a esquarterar la llengua i dividir els seus parlants, que forma part de l’intent secular d’exterminar el català. De fet, la llei també preveu la creació d’una Academia Aragonesa de la Lengua que podrà establir unes normes i una gramàtica pròpies per al català parlat a l'Aragó, com si fos una llengua diferent.
Des del punt de vista normatiu, l’esmentada llei és contrària a la constitució espanyola (viola l’article 3, en negar l’oficialitat al català i l'aragonès), així com a la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (viola els articles 7, 8 i 10), ratificada pel govern espanyol l’any 2000.

És per tot això que la Federació Llull demana la retirada immediata de l’esmentada llei, i es reserva el dret d’exercir les accions legals oportunes, tant en l’àmbit de l’estat espanyol com en el de la comunitat europea, orientades a deixar sense vigor una normativa discriminatòria, absurda i insultant per a tots els catalanoparlants.