11.9.13

CADENA HUMANA VALENCIANA PER LA LLENGUA I LA LLIBERTATEL TSJ ESCOLTA LES RAONS D'ACPV EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT DE LA MANIFESTACIÓ

El Tribunal resoldrà demà i l’entitat creu que és possible una resolució favorable 

El Ple de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia valencià (TSJ) ha convocat una vista d’urgència aquest matí en resposta al recurs presentat per Acció Cultural del País Valencià (ACPV) a la decisió de la Delegació del Govern espanyol de prohibir la Cadena Humana per la Llengua i la Llibertat que la nostra entitat organitza demà dimecres 11 de setembre.

La vista s’ha celebrat a les 13.30h. La nostra entitat agraeix el TSJ la celeritat en la resposta –el recurs s’havia presentat escassament tres hores abans- i l’interès mostrat: cal tenir present que els 5 magistrats del Ple han participat en la vista i han escoltat atentament les raons que fonamenten el rebuig a la decisió de la Delegació del Govern espanyol. Els magistrats, a més, han fet diferents preguntes, interessats en conèixer amb detall la nostra argumentació, així com tota la informació referida al cas.

En la vista, que ha durat més d’una hora, també ha participat l’advocada representant del Govern espanyol, que simplement ha al·legat un presumpte “perill físic per als participants en la cadena”, excusa sense fonament, ja que la nostra entitat té constància que està previst tallar el trànsit de Vinaròs a la frontera autonòmica amb Catalunya per la N340, independentment de la Cadena valenciana, per tal d’evitar un embús en l’entrada a Catalunya per aquesta carretera, mentre dure la Cadena catalana.

Acció Cultural valora molt positivament el fet que el TSJ haja entès que som davant d’una decisió que afecta greument els drets fonamentals de llibertat de reunió, manifestació i expressió, que el Govern espanyol pretén conculcar amb una prohibició que ens aboca a la indefensió jurídica. En aquest sentit, aquesta prohibició podria significar un perillós precedent per a qualsevol futura convocatòria de qualsevol mena de col·lectiu (siga una associació, una plataforma social, un sindicat o un partit) en un context de creixent conflictivitat social i d’agressions a la nostra llengua i cultura per part d’un Govern espanyol que fa una interpretació cada vegada més restrictiva i autoritària dels drets fonamentals, i que mostra una absoluta incapacitat per al diàleg, la negociació i el pacte.

Acció Cultural confirma que manté la convocatòria de Cadena per a demà dimecres 11 de setembre, i que l’únic dubte és com es concretarà aquesta, depenent de la decisió definitiva del TSJ. Però en qualsevol cas l’acte tindrà lloc, bé com a “Cadena en l’exili”, bé com estava inicialment prevista.
El TSJ ha anunciat que farà pública la seua decisió demà de matí, abans de les 14 h.


ACCIÓ CULTURAL RECORRE LA DECISIÓ DEL GOVERN ESPANYOL DE CENSURAR LA CADENA HUMANA VALENCIANA PER LA LLIBERTAT

ACPV ha presentat aquest matí el recurs, del qual us fem un extracte i us l'adjuntem a aquesta mateixa nota

El Tribunal Superior de Justícia ha contestat al recurs d'ACPV acceptant la proposta de convocar una vista i ha citat a la nostra entitat i a la Delegació de Govern a les 13,30 h.
 
"La comunicació es va presentar el dia 12 d’agost i la resposta hauria d’haver-se produït en el termini màxim de 72 hores des de la presentació. Tanmateix, la resolució s’ha dictat i notificat 28 dies després de la comunicació, fet que clarament implica que l’administració actuant ha prescindit del procediment legalment previst i ha incorregut en el motiu de nul·litat denunciat.

Però el cas és encara més greu ja que a més de l’extemporaneïtat denunciada, la resolució de prohibició s’ha notificat a l’organització convocant a dos dies vista de la data prevista per a la concentració, l’11 de setembre, amb la qual cosa es deixa en total indefensió a aquesta part en no poder-se raonablement, preparar, tramitar i resoldre un recurs jurisdiccional amb anterioritat a la data de celebració de l’acte. Així, no només s’ha prescindit del procediment sinó que s’ha provocat indefensió i s’ha vulnerat el dret a la tutela judicial efectiva."
"En la resolució impugnada se’ns reconeix que amb independència de la sol·licitud d’aquesta entitat, la N340 ja estarà tallada: “en la Comunidad Autònoma Catalana, las autoridades competentes en la misma prevén cortar la circulación sobre la N-340, a lo largo de la tarde del dia 11 de septiembre, lo que obligaría a buscar un desvio alternativo a la circulación”.

S’afirma també que SÍ HI HA UN ITINERARI ALTERNATIU" 

"És a dir, el veritable motiu de prohibició de l’acte és aquest i no el perill de les persones."
"Finalment, l’autoritat governativa s’irroga el dret d’interpretar, sense consultar al peticionari, que qualsevol modificació de l’itinerari proposat “perdería el objetivo que sirve de justificación a la convocatoria” i en comptes de suggerir modificacions en la proposta com preveu l’Article 10 de la Llei Orgànica 9/1983,  prohibeix directament la concentració.

És més, la mala fe i absència de voluntat favorable a la manifestació convocada té la seua prova en un fet que en aquest sentit s’ha produït avui mateix. En efecte, l’organització convocant, mitjançant un representant de la seua Junta Directiva, ha comunicat telefònicament aquesta vesprada amb el Subdelegat de Castelló per tal d’oferir un itinerari alternatiu que permetera la realització de la cadena [...]Doncs bé, malgrat les gestions i la predisposició a modificar la proposta inicial la única resposta que s’ha ofert per part de la Subdelegació és que davant la resolució l’únic que el convocant pot fer és recórrer al TSJ, que no hi ha alternativa possible a la prohibició. 

Per tot l’exposat considerem que s’ha produït una greu vulneració del dret de manifestació per part de la Subdelegació de Castelló i que a més a més, com hem dit abans ni s’ha donat possibilitat material d’impugnar la decisió, impedint la tutela judicial efectiva i produïnt indefensió, ni s’han ofert alternatives d’itinerari que permeteren la concentració.

La Subdelegació de govern no ha intentat conjuminar els drets de totes les persones afectades proposant itineraris alternatius i ha optat per la prohibició directa, la sanció més greu i inapel·lable contra el dret de manifestació, assegurant-se mitjançant una actuació d’extemporaneïtat premeditada la impossibilitat d’impugnació efectiva."

Per tot això, Acció Cultural ha demanat la suspensió de la prohibició.ACCCIÓ CULTURAL ACUSA LA DELEGACIÓ DE GOVERN DE CENSURAR LA LLIBERTAT DE MANIFESTACIÓ I EXPRESSIÓ

La resolució de la Subdelegació de Castelló provoca indefensió jurídica i està motivada políticament
Acció Cultural del País Valencià (ACPV) va rebre fa una setmana una telefonada de la Subdelegació del Govern espanyol a Castelló de la Plana al nostre representant en aquesta mateixa ciutat informant que, en principi, no hi havia cap problema per a la realització de la Cadena humana alenciana per la llengua i la llibertat. Sorprenentment, avui, hem rebut una comunicació de la Subdelegació del Govern espanyol a Castelló en la que, adduint un informe de la comandància de la guàrdia civil, es prohibeix la realització de la Cadena per suposats problemes de trànsit.

Davant d'això, Acció Cultural del País Valencià vol fer públics els següents punts:

1.El secretari d'ACPV, Toni Gisbert, s'ha posat en contacte personalment amb el Subdelegat del Govern espanyol a València, el sr. Luís Santamaría, i amb el Subdelegat del Govern espanyol a Castelló, el sr. David Barelles oferint en els dos casos diàleg i els ha demanat una solució alternativa que permeta l'eliminació dels problemes de trànsit i al mateix respecte el dret de manifestació i d'expressió. Lamentablement, la Delegació del Govern espanyol s'ha mostrat absolutament tancada, negant-se a qualsevol tipus de diàleg o possible alternativa, cosa que fa pensar que la decisió de la prohibició està motivada políticament.

2.El fet que la comunicació de la prohibició haja estat feta amb menys de dos dies d'antelació a la realització de l'acte, col·loca l'organització en una situació de clara indefensió jurídica perquè, encara que és possible presentar un recurs, és evident que la resposta vindrà després de la realització de l'acte. Tot i això, ACPV presentarà recurs a la prohibició.

3.Tot i la prohibició, la nostra entitat manté l'organització de l'acte. ACPV realitzarà simbòlicament la Cadena humana valenciana per la llengua i la llibertat a l'altre costat del riu Sénia, en el territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya, i es constituirà com a Cadena humana Valenciana en l’exili, enllaçant igualment amb els protagonistes de la Cadena humana de Catalunya, tal i com estava previst, com a expressió de denúncia de la censura i de defensa de la democràcia i dels drets de reunió i manifestació.