11.9.13

EL TSJ DÓNA LA RAÓ A ACPV I REVOCA LA PROHIBICIÓ DE LA CADENA HUMANA


ES DECLARA CONTRARIA A DRET I S’ANUL·LA LA RESOLUCIÓ DE LA DELEGACIÓ DEL GOVERN QUE PROHIBIA L’ACTE
ACPV ha defensat avui el dret a la llibertat de manifestació dels valencians

La Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia valencià (TSJ), presidida pel magistrat D. Mariano Ferrando Marzal ha decidit, per unanimitat dels seus cinc membres, ESTIMAR EL RECURS D’ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ contra la decisió de la Delegació del Govern espanyol de prohibir la Cadena Humana per la Llengua i la Llibertat que aquesta entitat ha preparat per a hui dimecres 11 de setembre coincidint amb la Via Catalana convocada per l’Assemblea Nacional Catalana i amb la finalitat d’enllaçar-se amb aquesta en defensa de la llengua, la cultura i la reivindicació de més altes quotes d’autogovern per al País Valencià.
La Sentència, que s’ha donat a conèixer a les 12’30 hores d’aquest migdia, després de REBUTJAR LES CAUSES FORMALS D’INADMISSIBILITAT que havia plantejat tant l’Advocacia de l’Estat com la Fiscalia, entra a decidir el fons de la qüestió i DECLARA CONTRÀRIA A DRET I ANUL·LA la Resolució de la Subdelegació del Govern a Castelló, de 9 de setembre, per la qual es prohibia la cadena humana. La conseqüència jurídica immediata és la REVOCACIÓ DE LA PROHIBICIÓ ACORDADA i la represa de l’acte segons s’havia comunicat i previst.
Pel que fa els Fonaments Jurídics continguts a la resolució judicial, hem de destacar en primer lloc que el Tribunal, tot i apreciar que la Delegació de Govern ha comés un incompliment legal qualificable com a irregularitat en haver excedit el termini legalment previst per a resoldre la comunicació de manifestació i dictar una prohibició amb només 48 hores d’antelació a l’acte previst, atès el fet que l’entitat convocant ha pogut demanar –i obtenir- la tutela dels Tribunals i formular el recurs jurisdiccional, no s’ha arribat a produir indefensió.
En efecte, la diligent intervenció del Tribunal Superior de Justícia admetent a tràmit i convocant vista de forma immediata ha permès la revisió judicial de la decisió governativa abans de la realització de l’acte i la protecció del dret fonamental de reunió i manifestació. I en aquest sentit, la Sala, ha realitzat en la seua resolució una DEFENSA RADICAL DEL DRET DE REUNIÓ, basant-se en la doctrina del Tribunal Constitucional i del Tribunal Eruropeu dels Drets Humans.
La Sala, afirma en la seua fonamentació jurídica que els poders públics poden incidir sobre el dret de reunió restringint-lo, modificant-lo i fins i tot prohibint-lo, però sempre que existesquen raons fundades: “solamente razones convincentes e imperativas pueden justificar las restricciones a esa libertad”.
Aplicada aquesta doctrina al cas concret, resulta provat que el perill per a les persones que al·legava la Delegació del Govern “carece de entidad suficiente para justificar” la prohibició. La Sala considera que D’ESTABLIR-SE L’OPORTUNA VIGILÀNCIA PER LA GUÀRDIA CIVIL DE TRÀNSIT, EL PERILL ÉS MINIM I INCLÚS INEXISTENT.
L’advocada de la nostra entitat, Mercè Teodoro i Peris valora molt positivament la celeritat i diligència amb què ha respost el Tribunal Superior de Justícia, la seua inequívoca defensa del dret fonamental de reunió i la seua veu independent i ferma davant les posicions contràries a aquest dret fonamental expressades públicament per les autoritats polítiques i governatives del País Valencià, l’advocacia de l’Estat i la Fiscalia.
La Junta Directiva d’Acció Cultural celebra la resolució dictada pel TSJ i només lamenta haver de recórrer sistemàticament als Tribunals per exercir drets fonamentals i realitzar la seua activitat cívica i cultural, drets reiteradament ignorats pels poders públics valencians. Aquesta decisió és molt important perquè afecta als drets fonamentals de llibertat de reunió, manifestació i expressió, que el Govern espanyol pretén conculcar amb prohibicions pròpies d’estats totalitaris.
Acció Cultural confirma que manté la convocatòria en els termes prevists i anima els socis i simpatitzants a participar-hi, defensant, ara més que mai, els drets dels ciutadans i dels pobles a viure en llibertat.
Igualment Acció Cultural agraeix l’àmplia repercussió mediàtica de tot plegat que ha convertit un gest, que al País Valencià havia de ser merament simbòlic, en un acte de reivindicació dels drets fonamentals amb conseqüències polítiques i jurídiques importantíssimes i repercussió a tot l’Estat.