26.3.15

LES CORTS APROVEN NOMÉS AMB ELS VOTS DEL PP EL PROJECTE ADULTERAT D'ILP

Les Corts aproven només amb els vots del PP el projecte adulterat d'ILP


El PP ha usat el tràmit parlamentari per burlar-se dels
90.000 firmants, ja que el text final de la ILP no té res a vore amb
l’original.
Davant d’esta maniobra fraudulenta, la llei no permet als promotors retirar cap ILP una vegada ha sigut admesa per les Corts.

La Comissió Promotora en favor d'una ràdio i televisions públiques
denuncia que el text que les Corts debatran en l'últim ple de la
legislatura, just dos mesos abans de les pròximes eleccions
autonòmiques, no respon ni a la lletra ni a l'esperit de la genuïna ILP.
La iniciativa autèntica va recollir el suport de 90.000 valencians en
un temps rècord (i molts més ens han fet arribar el seu acord amb la
iniciativa posteriorment), a més de la implicació inicial de reconegudes
autoritats institucionals i acadèmiques, personalitats de la cultura i
de l’associacionisme, que van constituir la Comissió Promotora. Un
suport que expressa el sentiment absolutament majoritari en la societat
valenciana a favor d’una ràdio i televisió públiques i en llengua
pròpia.

Però el PP, arribat el moment del tràmit parlamentari del projecte de
llei presentat, va decidir utilitzar la seua majoria absoluta per
aprovar una sèrie d’esmenes que perverteixen totalment la ILP. Una
maniobra política feta contra l’opinió de la Comissió Promotora, tal com
personalment li hem fet arribar, i contra el sentiment de 90.000
valencians. Les esmenes introduïdes pel PP en solitari fan que, a la
pràctica, no es puga dur endavant el projecte de creació d’un nou servei
de ràdio i televisió valencians. Primer perquè les condicions posades
ho impossibiliten, i segon perquè en realitat obren la porta a un servei
privatitzat, intervingut políticament i en castellà, exactament el
contrari del que pretenia el projecte original.

Per això, la Comissió Promotora torna a reclamar, una vegada més, que
les Corts respecten la voluntat ciutadana que hi ha darrera la ILP, i
que no continue el tràmit parlamentari d’un projecte adulterat. La
maniobra realitzada pel PP és exactament el contrari d’escoltar la veu
de la societat: consisteix en dir que sí per a, després, amb la seua
majoria absoluta, fer exactament el contrari del que la ciutadania
demana. Això es diu enganyar

Si el PP no està d’acord amb la proposta ciutadana d’obrir una ràdio i
televisió valencianes, que vote en contra, però que no la manipule a 2
mesos d'unes eleccions que van a renovar les Corts. L’ús de majories
absolutes per defraudar els ciutadans i enganyar-los no és la millor
carta de presentació davant d'eixa convocatòria electoral.