30.6.15

ACPV INTERVÉ EN LA DELEGACIÓ DE L'ONU A GINEBRA DAVANT L'EXAMEN A ESPANYA SOBRE EL RESPECTE ALS DRETS LINGÜÍSTICS

Ferran Suay, membre de la Junta Directiva d’ACPV i vicepresident d’ELEN va participar el passat dijous 25 de juny, durant l’examen periòdic dels drets humans a què se sotmetia Espanya. Basant-se en l’informe presentat el passat gener, el comunicat que s’ha llegit davant l’ambaixadora espanyola insistia en el caràcter sistemàtic i institucionalitzat de la discriminació que practica l’estat espanyols contra els parlants de llengües distintes del castellà, tan si tenen caràcter oficial (català, basc, gallec) com si no (asturià, aragonés). 

En el torn de resposta, l’ambaixadora no ha fet cap esment als drets lingüístics, demostrant així que la sensibilitat del govern espanyol respecte a aquest assumpte és simplement inexistent. Més clarificador encara resulta el comentari d’un alt funcionari de la delegació espanyola, que s’ha referit a ELEN (Equality Language European Network) com “los de las lenguas rarars”, en una conversa amb activistes pels drets humans, que han quedat bocabadades davant l’estirabot. Si els representants internacionals d’Espanya l’ONU pensen i s’expressen d’aquesta manera, quina mena de respecte podem esperar per la seua part?

Posteriorment, a la sala IX ha tingut lloc una sessió pública en què els representants de Plataforma per la Llengua, ACPV, A Mesa pola Normalizacion Lingüística i Iniciativa pol Asturianu han explicat amb més detall la situació dels seus territoris, i han coincidit en qualificar de supremacisme o de racisme lingüístic, l’actitud de les autoritats i institucions espanyoles.

Com que el català no és un dels idiomes acceptats en les sessions del Consell dels Drets Humans, la declaració ha estat feta en anglés.

L'informe d’ELEN sobre l’Examen Periòdic Universal a Espanya detalla molts casos de discriminació deliberada per motius de llengua contra els parlants de català, uscar, gallec, aragonès i asturià. Aquesta discriminació inclou abusos físics per part de la policia, així com la humiliació en els tribunals per part de funcionaris judicials.

D'altra banda, l'informe conclou que no és possible obtenir justícia a Espanya per aquesta forma de crim d'odi. Com s'evidencia en l'informe, és precisament en els tribunals on té lloc la discriminació, fins i tot en contra de parlants de llengües oficials diferents del castellà, que tenen legalment reconegut el ple dret a utilitzar-les en el sistema de justícia.

Tenint en compte la gran quantitat de proves detallades en l'Informe es pot concloure que la discriminació contra les llengües no castellanes és sistèmica dins el sistema estatal espanyol, i que està institucionalitzada.

Recomanacions

1) La discriminació contra les llengües oficials diferents del castellà (així com contra l'aragonès i l'asturià) és completament inacceptable i ha de cessar de manera immediata.

2) ELEN insta el Consell de Drets Humans de l'ONU, amb el suport dels Estats membres, a prendre les mesures necessàries immediatament, a cridar a l'ordre les autoritats competents a Espanya, i a prendre mesures útils per a garantir el cessament de la discriminació lingüística contra els parlants d'idiomes autòctons en territoris sota sobirania espanyola.

3) ELEN sol·licita a la Unió Europea que òbriga un procediment d'infracció contra Espanya per violar les normes de la UE contra la discriminació, inclosa la Carta dels Drets Fonamentals (Arts. 21, 22), la Directiva sobre igualtat racial així com altres mesures.