10.6.11

ACPV ES REUNEIX AMB L'INTERGRUP DE MINORIES NACIONALS AL PARLAMENT EUROPEU

Convidats per l'oficina de l'eurodiputat d'ERC, Oriol Junqueras, Ferran Suay, en representació d'ACPV i Júlia López-Seguí, d'Obra Cultural Balear van comparéixer dijous 9 de juny en una reunió de l'Intergrup de Minories Tradicionals, Comunitats Nacionals i Llengües, del Parlamet Europeu. Es tracta d'un grup de treball en què poden participar diputats de tots els partits, que estiguen interessats per aquests temes. Les intervencions es van fer en anglés. Tot i que s'havia sol·licitat la possibilitat de fer-les en català, i que hi ha traductors que estan perfectament capacitats per a fer-ho, se'ns va denegar.

Júlia López Seguí aportà informacions que permetien de visualitzar clarament que les persones que parlen alemany o anglés tenen més drets lingüístics efectius que no les que s'expressen en la llengua pròpia de les Illes. També, pel que fa a transmissions de TV, ells pateixen una TV pública que -ara amb el PP al govern- està abocada a un fals bilingüisme, consistent en apuntalar la supremacia de l'espanyol i la subordinació del català.

Després de la reunió formal de l'Intergrup van mantenir una reunió de treball amb Simone Klinge, secretària de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, i amb Davyth Hicks, secretari de l'Intergrup. Tots dos coneixien bé la nostra situació lingüística i van sol·licitar més informació al respecte. Properament hi haurà una visita d'un comité d'experts tant al PV com a les Illes, que es reuniran amb diversos responsables de política lingüística. A València, ho faran a l'Octubre CCC el dia 5 de juliol, i a Mallorca, a l'OCB el dia 6.

El contacte amb les institucions europees és una via de treball que pot resultar productiva. Cal internacionalitzar la nostra situació, ja que el govern espanyol ha demostrat clarament que no té voluntat de respectar els drets lingüístic de cap ciutadà que no siga castellanoparlant, malgrat que la Carta Europea de les llengües regionals o minoritàries ha estat ratificada i signada pel govern d'Espanya l'any 2001.


A les fotos: Ferran Suay, Júlia López-Seguí, Davyth Hicks (responsable de l'organització de les reunions de l'intergrup de "Traditional Minorities, National Communities and Languages"), Oriol Junqueras i l'assistent de l'eurodiputada Kinga Gál.