14.9.12

LA FEDERACIÓ LLULL DEMANA AL PP QUE CANVIÏ LA SEVA POLÍTICA CONTRA EL CATALÀ I QUE PERMETI LA RECEPCIÓ DE TV3 AL PAÍS VALENCIÀ

La Federació Llull (constituïda per Acció Cultural del País Valencià, Obra Cultural Balear i Òmnium Cultural) considera que el veto del PP a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “Televisió sense Fronteres” l’11 de setembre, al Parlament espanyol, és un acte de menyspreu a la veu dels ciutadans i una agressiva mesura contra la llengua catalana.
D’aquesta manera, el Govern espanyol i el PP neguen la veu als 651.000 ciutadans i ciutadanes que van signar aquesta ILP, així com a la llarga llista d’associacions, entitats, sindicats, partits i institucions que hi van donar suport, entre les quals el Parlament de Catalunya, la Diputació de Castelló i moltíssims ajuntaments valencians, catalans i balears. Enlloc de respectar aquest consens social i polític, tan extens als nostres territoris, i permetre com a mínim el tràmit parlamentari del projecte, el PP ha preferit posicionar-se junt amb UPyD i votar negativament una proposta que va en favor de la llibertat d’expressió, la pluralitat informativa i la llengua i la cultura catalanes.
En aquest sentit, la Federació Llull entén que el vot del PP té una motivació fonamentalment política, ja que les dues raons formalment adduïdes per aquest no són motiu per a impedir el tràmit del projecte: la limitació de l’espectre radioelèctric justifica, precisament, que els poders públics prioritzen el bé general i per tant la igualtat d’accés a l’àmbit àudiovisual per a totes les llengües de l’estat, per davant de l’ocupació d’aquest espai per empreses privades motivades pel benefici a través de models de ràdio i televisió de baixa qualitat; i la no disponibilitat pressupostària durant aquest exercici no implica que no puga pressupostar-se en exercicis posteriors.
Aquesta posició política allunya el PP del consens social i polític que al País Valencià, Catalunya i les Illes Balears existeix entorn d’aquesta ILP en particular, i dels drets de pluralitat informativa, llibertat d’expressió i respecte a la llengua i la cultura catalanes en general. I alimenta la sensació creixent de discriminació respecte a la nostra llengua que el Govern espanyol practica cada dia amb més agressivitat.
Però tot i el rebuig de la ILP al Parlament espanyol, continua essent possible la recepció de TV3 al País Valencià, i depèn exclusivament del Govern valencià, el qual pot arribar a un acord de reciprocitat amb el Govern de Catalunya o, simplement, desprecintar els repetidors i retirar els expedients sancionadors contra ACPV i d’aquesta manera retornar a la situació dels darrers 25 anys, durant els quals els canals de la televisió catalana arribaven al País Valencià per la xarxa d’ACPV amb tota normalitat. En aquest sentit, la Federació Llull fa una crida al Govern de Catalunya perquè intensifique les seves gestions per arribar a una solució en aquest sentit.